Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3837591
Nội dung đang được cập nhật.