Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3837591
 22/01/20  Hoạt động chuyên môn  128
Thực hiện theo kế hoạch số 01/ KH MN Hương Sơn về giáo dục và tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ, và thực hiện theo thông báo của phòng giáo dục và đào tạo Lạng Giang tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ nhằm tạo không khí vui tươi trong dịp đón xuân Canh Tý 2020 sắp tới. Hòa chung vào ...