Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3837591
 21/05/22  Hoạt động chuyên môn  71
Thực  hiện theo kế hoạch nhiệm vụ năm học và nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi được trải nghiệm thực tế về chủ đề “ Trường tiểu học ” giúp các con bước đầu làm quen với môi trường học tập mới, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, mạnh dạn, tự tin khi bước vào lớp 1.     Một trong ...