Địa chỉ: Lạng Giang, Bắc Giang
Điện thoại: 3837591
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Hương Sơn

Lạng Giang, Bắc Giang
3837591
c0huongsonlg.bacgiang@moet.edu.vn